En project manager. Et delivery team.

Vi fokuserer på solide processer og tror på at kommunikation er nøglen til at opnå succes med vores projekter. Det er derfor at alle vores projekter i første fase bliver styret af en dedikeret project manager og delivery team. Efter den indledende fase er afsluttet med en succesful lancering, fortsætter vi med at optimere dit site gennem vedligeholdelse, ført an af en dedikeret key account manager.

Projektets faser

Den indledende fase

                                                 

Forundersøgelse

Uden en forundersøgelse hvor man får forståelse for projektets vision, rækkevidde og krav, risikerer man at projektet forbliver udefineret, hvilket i sidste ende vil betyde at både tidsplan og budget kommer til skride. Forundersøgelsen er første skridt på vejen mod eCommerce succes. Vi vurderer projektets muligheder for gennemførsel som en del af en separat, ikke-bindende evaluering. Resultatet bliver at Vaimo kan levere en bedre forståelse for produkterne, ambitionsniveauet og omkostningerne forbundet med de forskellige faser i projektet.

Opdag

Den indledende fase i ethvert projekt handler om at få etableret en fælles forståelse for hvad det er vi vil opnå med projektet. Kort sagt, masser af spørgsmål. Størstedelen af arbejdet i denne fase består af en serie workshops der omhandler projektet, designet og udviklingen. Målet er at ende med en fælles vision om kravene til dit eCommerce site ved brug af prototyper og løsningsdesigns.

Definer

Vores projektteam arbejder med en serie af optegnelser, prototyper og løsningsdesigns for at finde frem til og definere projektets målsætning, projektrækkevidde, foreløbigt budget og forslag til en tidsplan. Resultatet er en fremstilling af et arbejdsdokument der trin for trin gennemgår iværksættelsens services i form af en arbejdsplan der gør det nemt at forstå og administrere rækkevidde, budget og tidsplan.

DESIGN

Vi fortsætter hvor vi slap på vores prototyper og arbejder frem imod at færdiggøre vores Information Architecjture, Interaction Design og Visuelt Design. I løbet af denne proces har vi tæt samarbejde med dig og vi fortsætter med at lave justeringer indtil du godkender det endelige design.

Læs mere

Udvikling

Det er nu vi sætter fuld kraft på hastighed, scrum and sprints. Vi arbejder os igennem din prioriterede arbejdsplan gennem en serie gentagelser som kalds for sprint, som typisk forløber over 2 uger. Før hvert sprint planlægger og prioriterer vi de vigtigste opgaver for det forestående sprint. Under hvert sprint gø vi vores bedste for at gennemføre udviklingen og testsne på de opgaver der hører til sprintet.

Læs mere

Forberedelse

I denne fase lærer dit team at arbejde med platformen, vi færdiggør konfigurationsopgaverne og vi fylder systemet med det ønskede indhold ved hjælp af rådgivning og support fra dit projektteam. Det er også dit team der udarbejder og forbereder tests til jeres key user journeys og som kontinuerligt udfører systemtests i jagten på eventuelle problemer som ville forhindre dig i arbejdet med lancering.

Lancering

Dit team fokuserer på at finde fejl der vil kunne forhindre virksomheden i at acceptere det nye system, mens vores team fokusere på at fikse disse fejl så hurtigt som muligt. Så snart vi får grønt lys til User Acceptance, foretager vi de sidste forberedelser og gennemgår vores tjekliste til lanceringen. Vi hjælper dig igennem lanceringen af det nye site og står til rådighed med al den support du har brug for under stabiliseringsperioden før overgangen til vedligeholdelsesfasen.


Vedligeholdelsesfasen

THE ONGOING PROCESS


Efter at lanceringen af den første version er succesfuldt gennemført, fortsætter vi med at udvikle og optimere sitet. Hos Vaimo kalder vi dette for vedligeholdelsesfasen.

Skab overblik & planlæg

Analyse af data, brugertests og og andre metoder bliver brugt til at få indblik i både nye funktioner og vedligeholdelsesopgaver. Ved at kombinere disse kan vi skabe et arbejdskatalog der er prioriteret og planlagt – et sprint ad gangen.


DESIGN

Opgaver der kræver visuelt design eller løsningsdesign kan UX, Strategi og System Architect teams leverer i henhold til eCommere best-practice.

Udvikling

En arbejdsgang der involverer udvikling tests i vedligeholdelsesfasen er typisk en til to sprints lange. Vores fokus ligger på små, hyppige udgivelser i stedet få at arbejde med store og få.

Forberedelse & lancering

Afsluttende tests, forberedelser og udgivelser er alt sammen inkluderet i denne arbejdsfase før vi starter vedligeholdelsesfasen igen.

Totalløsninger indenfor eCommerce leveret af dedikerede medarbejdere

I årenes løb har vi set gode resultater når vi har brugt Agile metoden som basis for iværksættelsen af vores eCommerce projekter. Ved at variere nuancen af Agile samt modificering af vores project management process så det matcher vores kunders krav og præferencer, kan vi garantere at begge parter føler sig komfortable med leveringsprocessen.

Alle projekter vi vælger at arbejde med får tildelt en engageret project manager (PM) og et leveringsteam. Project manageren fungerer som et bindeled mellem kunden og resten af teamet der består af Backend og Front end Developers, QA Developers og en System Architect, som alle arbejder på kryds og tværs af deres forskellige kompetencer. Vi opfordrer til at afholde ugentlige møder med vores kunder og opfordrer samtidigt til at følge op på hinandens arbejde igennem hele forløbet. Det er dog op til kunden og vores Project Manager at finde ud af hvordan kommunikationen foregår bedst.

Vi fokuserer primært på at skabe en situation hvor der er klar kommunikation mellem Vaimo og vores kunde. Fra projektets synspunkt ønsker vi hurtigt at kunne tilpasse os ændringer, hvilket betyder at kommunikationen skal kunne foregå klart og effektivt.

Vaimos leveringsteam har kontorer i 10 lande i forskellige dele af verden, da vi mener at man skal have muligheden for at kunne kommunikere og arbejde lokalt.

Resultatet er at vi altid vil forsøge at tildele kunden det team der passer bedst til projektets kriterier, uanset om det er på baggrund af viden, ekspertise eller geografi.

Vi tilbyder totalløsninger indenfor eCommerce hvilket betyder at alle vores leveringsteams og Project Managers er internt ansatte – vi bruger ikke underleverandører til udvikling eller andre arbejdsopgaver, hvilket er vores måde hvorpå vi garanterer høj kvalitet og kundetilfredshed.

Hos Vaimo bliver vores arbejde udført I to faser – vi starter med projektets indledende fase som slutter med en lancering og arbejder så videre mod vedligeholdelsesfasen. Vores mål er at sikre at din online store forsætter med at udvikle og forbedre sig og at din virksomhed trives længe efter det indledende projekt er afsluttet. Vaimo tror på at et langtidssigtet samarbejde er vejen frem, og vores kunder mener det sammen – vi har flere af de større virksomheder som kunder som har været med os siden opstarten i 2008 og som stadig forbedrer deres online tilbud ved hjælp af vores vedligeholdelsesfase.